Programma Bewindvoerdersdag 2018

 

Programma bewindvoerdersdag 2018

 

 

09:30 - 09:40: Opening door dagvoorzitter Corno van Renssen

 

09:40 - 10:00: Ministerie SZW - Videoboodschap van Staatssecretaris Tamara van Ark met toelichting hierop van Bregje Bekers vanuit het ministerie.

- Wat is het politieke klimaat rondom bewind. Waar gaan we heen?

 

10:00 - 10:25: Platform31 - Helga Koper - Platvorm 31 was betrokken bij 3 pilots van samenwerking tussen rechtbank, gemeente en bewindvoerder. Helga Koper vertelt meer over hoe deze samenwerking tot stand kan komen.

 

10:25 - 10:50: Divosa- Erik Dannenberg- Welke bewegingen creëert het adviesrecht? Wat is het klimaat hieromtrent binnen de gemeenten?

 

10:50 - 11:00: Afsluiting plenair ochtendprogramma

 

11:00- 12:00: Keuzeprogramma – ronde 1: U kunt per ronde kiezen voor 1 masterclass of u bezoekt 1 spreekuur. U heeft de keuze uit de volgende thema’s:

 

•             Samen Sterker Verder met je cliënt

•             Samen Sterker Verder met de gemeente

•             Samen Sterker Verder als ondernemer

•             Samen Sterker Verder met expertise

 

Hieronder een inhoudelijk overzicht van de verschillende masterclasses en spreekuren die u kunt volgen:

 

 

Thema Samen Sterker Verder met je cliënt

 

Masterclasses

 

1. Vitaliteit voor kleine ondernemers

RHM Accountants en Adviseurs

Met aandacht voor het thema financieel gezond worden en/ of blijven als kleine bewindvoerder.

 

2. Zo los je zorgverzekeringsschulden op!

Zorgverzekeringslijn

Praktische handvatten en uitleg over de laatste wijzigingen in de wanbetalers- en onverzekerdenregeling.

 

3. Aandacht voor je cliënt

MEE Meent Groep

Belangrijke aandachtspunten bij goed mentorschap en bewindvoering vanuit het perspectief van de cliëntondersteuner.

 

4.Commitment creëren en verwachtingen managen bij je cliënt

Praktikos

Managen van verwachtingen en creëren van commitment van de cliënt voor het bewind.

 

5. Onderbewindgestelden en huisdieren

Dierenbescherming

Over wet- en regelgeving rondom huisdierenbezit, wat de Dierenbescherming als ketenpartner kan betekenen en wat de rol van de bewindvoerder kan zijn bij het voorkomen en signaleren van dierenleed.

 

 

Thema Samen Sterker Verder met de gemeente

 

Masterclasses

 

6. Samen Verder binnen gemeente Zuid-Holland

Stichting Financiele Dienstverlening & Gemeente

Spreker: Helga Koper

Een kernachtige toelichting op de inhoud van het convenant ‘samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder’ en het ontstaan van de samenwerking SFD met gemeente Alphen aan den Rijn middels de intentieverklaring.

 

7. Samenwerking bewind, rechtbank en Gemeenten

Platform 31

Spreker: Jochem Heemskerk

De ketenpartners van beschermingsbewind - zoals gemeente, bewindvoerder en rechtbank - weten elkaar nog te weinig te vinden. Dat is jammer, want voor alle partijen valt er veel winst te halen als ze samenwerken. Elkaars beweegredenen leren kennen is een eerste stap.

In de workshop daagt Jochem Heemskerk van Platform31 jullie daarom uit om eens op de stoel van een ander te gaan zitten. Weet jij wat hen beweegt?

 

Spreekuur op dit thema:

 

8. Bijzondere bijstand en samenwerken met je gemeente

De Wijsmaker

Hoe krijg je een aanvraag bijzondere bijstand voor elkaar bij een gemeente? Waar moet je op letten? Ook je algemene vragen over wanneer er recht bestaat op bijzondere bijstand kan je stellen. Kortom, alles wat te maken heeft met bijzondere bijstand en de gemeente, Geen Powerpoint, geen sheets: je krijgt gewoon antwoord op je eigen vraag!

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of 06.43022961.

 

Thema Samen Sterker Verder als ondernemer

 

Masterclass

 

9. Aandacht voor profit & people

MVO Nederland

Bedrijven die goed presteren op duurzaamheidscriteria doen het ook financieel beter. De samenhang tussen maatschappelijke en financiële prestaties is inmiddels al heel vaak wetenschappelijk aangetoond. Maar hoe komt dat precies? De toekomst is aan ondernemingen met een open oog voor maatschappelijke vraagstukken. In de masterclass over MVO gaat Jos Reinhoudt van MVO Nederland in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe je daar als ondernemer mee kunt omgaan. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

 

 

Thema Samen Sterker Verder met expertise

 

Masterclasses

 

10. Veilig financieel ouder worden en spoedbewind

Brede Alliantie

Spoedbewind voor ouderen. Hoe kan adequater opgetreden worden bij financieel misbruik?

 

11. Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), schulden en werk

Hogeschool Utrecht

Toelichting op het convenant ‘LKB, Schulden en Werk’, het onderzoek en verdere vervolg.

 

12. Samen sterker met de Belastingdienst

Belastingdienst

Ook samen sterker met de Belastingdienst. Wat betekent team relatiebeheer voor u? Team Belastingdienst relatiebeheer neemt u mee.

 

Spreekuur

 

13. Digitaliseringsproject Toezicht Bewind van de Rechtspraak (voorheen: KEI Toezicht Bewind)

Rechtspraak

In meer dan 50.000 professionele bewinden wordt inmiddels digitaal informatie uitgewisseld tussen bewindvoerder en rechtbank. Dit zal uitgroeien naar ruim 150.000 digitale professionele bewinden. Het digitaliseringstraject heeft gevolgen voor alle betrokkenen.

 

U wordt bijgepraat over het landelijke project van de Rechtspraak aan de hand van uw vragen over de ontwikkelingen op het gebied van de digitale informatie-uitwisseling tussen professionele bewindvoerder en rechtbank.

 

Weet u al welke vragen u tijdens het spreekuur wilt stellen, geeft u deze dan s.v.p. alvast door via keitoezicht@rechtspraak.nl

 

14. Pilot LKB

Landelijk kwaliteitsbureau

Het LKB is in 2016 gestart als pilot voor de duur van drie jaar en bevindt zich nu in het laatste pilotjaar. Tijdens het spreekuur wordt er teruggeblikt op de trends en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar.

Daarnaast wordt ingegaan op de controle. Waar controleert het LKB nu daadwerkelijk op en met welk doel worden bepaalde vragen gesteld?

 

15. Nalatenschappen: mijn client is overleden en wat nu?

ErfrechtMeesters

Voor vragen over alles wat te maken heeft met erfenissen. Zoals over de positie van een cliënt als erfgenaam in een nalatenschap. Ook is het mogelijk vragen stellen voor het geval hun cliënt zelf komt te overlijden (do’s en dont’s na overlijden).

 

 

12:00 - 12:10: Pauze

 

12:10 - 13:10: Keuzeprogramma – ronde 2

 

13:10 - 14:10: Lunch

 

14:10 - 15:10: Keuzeprogramma – ronde 3

 

15:10 - 15:20: Pauze

 

15:20               Aanvang plenair middagprogramma

 

15:20 - 15:40: VU- Kees Blankman – Evaluatie CBM: hoe nu verder?

 

15:40 - 16:00: Mee NL Dominique van Toorn - samen met een ervaringsdeskundige LVB: cliënt aan het woord over behoeften rondom bewindvoering en aandacht voor zelfredzaamheid.

 

16:00 - 16:30: Afsluiting door  Harold de Graaf- directeur BPBI

 

16:30 - 17:30: Netwerkborrel

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright BPBI 2018© Alle rechten voorbehouden.

Bewindvoerdersdag 2018